torstaina, helmikuuta 21, 2008

Kulutuskapula newsletter 1/2008

Kulutuskapulan projektiryhmä tapasi tiistaina 19.2. Kuluttajaliiton tiloissa. Paikalle saapuivat Kulutuskapula ry:n hallituksen jäsenet Wesa Aapro, Juha Beurling, Karl Tuhkanen ja Jaakko Vasankari sekä yhdistyksen ulkopuolelta Jukka Paulin. Tapaamisen tavoitteena oli valita yksi tuoteryhmä ja siihen eettinen näkökulma, jotta pääsisimme eettisen tiedon suunnittelun kanssa paremmin alkuun.

Yhteen tuoteryhmään keskittyminen koettiin vaikeaksi, koska järjestelmä on lähtökohdiltaan hyvin avoin. Tuoteryhmäksi valittiin oluet, jotta Kulutuskapulan kehitykseen osallistumista olisi helpompi markkinoida opiskelijoille. Havaittiin, että eettinen tieto on usein tuoteryhmäkohtaista, eli eri tuoteryhmissä korostuvat eri eettiset ongelmat. Oluiden tuotanto on teknisesti kaikkialla osapuilleen samanlaista, joten päätettiin keskittyä panimoiden eettisyyteen. Tätä varten päätettiin selvittää voitaisiinko ethiscore.org pisteytystä käyttää sellaisenaan Kulutuskapulassa.

Tuoteryhmän valinnan yhteydessä pohdittiin erilaisia eettisiä näkökulmia, joihin pitää varautua lähitulevaisuuedssa. Ekologinen selkäreppu ja hiilijalanjälki koettiin tärkeiksi. Näistä tiedoittamista ei kuitenkaan viedä vielä eteenpäin, koska tutkimus on usein tuoteryhmäkohtaista, jolloin eroavaisuuksia kahden rinnakkaisen tuotteen välillä ei ole. Lisäksi pohdittiin vaihtoehtoa, jossa eettinen tieto olisi maakohtaista, maiden keskiarvoihin pohjautuvaa. Kun tuotteesta selvitetään valmistusmaa, materiaalien tuontimaa ja tuottajatahon sijaintimaa, saadaan automaattisesti laskettua maiden keskiarvoihin pohjautuva tuotteen eettisyys. Tämä kannustaisi eettisesti toimivia yrityksiä korjaamaan "virheet".

Päätettiin että jokainen osallistuja selvittää kymmenen oluen viivakoodit, ryhmittelee ne tuoteryhmiin, selvittää niiden yritystaustat ja testaa minkälaisia tuloksia ethiscore.org järjestelmällä syntyisi. Lisäksi Jaakko Vasankari selvittää minkälaista koulutusta hiilijalanjälkien laskentaan tarvitaan ja mikä oppilaitos sitä tarjoaa.

Tunnisteet: , , , ,

tiistaina, helmikuuta 19, 2008

Järjestelmää rukkaamaan

Tänään pidämme Kulutuskapulan hallituksen ensimmäisen kokouksen vuosikokouksen jälkeen. Asialistalla olisi selvittää, mitä kaikkea järjestelmän pitäisi näyttää. Osalla jäsenistä olisi halua, että järjestelmää voisi rukata sellaiseen suuntaan, että käyttäjä itse saisi päättää, mitä tietoa hän tarvitsee. Toisaalta haluaisimme myös rakentaa kahta tietokantaa, joista toinen kertoisi faktuaalista tietoa ja toinen tietokanta kertoisi arvopohjaista tietoa. Järjestelmän pitäisi tällöin pystyä noukkimaan näistä olennaisen, ehkäpä jopa tässäkin tapauksessa käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus säätää järjestelmää näyttämään näistä omat versionsa.

Karl Tuhkanen on kehitellyt "tuotebloggaamiseksi" kutsumaansa ideaa.
Roolit on muodostettu aiheen esittelyn kannalta olenannaisiksi palikoiksi. Juha olisi leikissä kuluttaja, joka haluaa tuottaa ja kuluttaa kriteereitä punnita tietyn tuotteen valintaa ja/tai hylkäämistä sekä jollekin spesifille tuotteelle vaihtoehtoisia tuotteita. Jage puolestaan tuo tähän skenaarioon
mukaan vegetaristisen kulutusnäkemyksen tuottamisen/puolustamisen keinoilla, jotka laajentavat Juhan roolia. Molempiin rooleihin sisältyy ajatus Juhasta ja Jagesta tietyn järjestelmän käyttäjinä, joka voidaan rakentaa Kulutuskapulan nykyisen järjestelmän varaan tai sen ulottuvuudeksi. Jagen tarvitsee vegetaristina osata tehdä järjestelmässä astetta enemmän asioita kuin Juhan.


Tuhkasen versio perustuu ajatukseen arvotiedosta. Tässä muiden kulutuskäyttäytymistä ohjaa kuluttajien eliitti, joiden arvomaailmaan luotetaan. Järjestelmän heikkous ja vahvuus on siinä, ettemme voi tietää kenen sanaan luotetaan ja kenen ei. Oikea heikkous on se, että järjestelmä ei perustu välttämättä ollenkaan faktuaaliseen tietoon vaan auktoriteettiin, henkilöön, jonka uskotaan käyttäytyvän tiettyjen arvojen mukaisesti kuluttaessaan. Tällöin oletetaan, että henkilö ostaa tietyllä arvopohjalla tiettyjä asioita. Järjestelmän toimivuudesta on jonkin verran näyttöä, jos tarkkaillaan esimerkiksi tapaa miten pienissä yhteisöissä joidenkin kulutustottumukset tarttuvat yhteisön muihin jäseniin.

Tunnisteet: , , ,